สรวิชญ์ ธนพัฒน์ปัญญาพนต์ (Editor in Chief of UFABET)

สรวิชญ์ ธนพัฒน์ปัญญาพนต์ เป็น Editor in Chief ของ UFABET ซึ่งมีประสบการณ์ในวงการสื่อสารมวลชนมากกว่า 10 ปี เขาเริ่มต้นอาชีพในฐานะนักข่าวและบรรณาธิการ ก่อนจะเข้าร่วม UFABET และได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นบรรณาธิการบริหารในปี 2018 ด้วยความสามารถในการพัฒนาเนื้อหาและบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Age : 34

Address : เลขที่ 88990 นิมมานเหมินทร์ ซอย 1 ตำบลสุเทพ เมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

Residence : Thailand

076-000-8900

สรวิชญ์ ธนพัฒน์ปัญญาพนต์ เกิดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 1990 ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เขาเริ่มต้นการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ และต่อยอดความรู้ด้วยการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาการสื่อสารมวลชนที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

หลังจากสำเร็จการศึกษา คุณ สรวิชญ์ เริ่มต้นอาชีพในวงการสื่อสารมวลชนด้วยการทำงานเป็นนักข่าวที่สำนักข่าวชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ซึ่งทำให้เขาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในการเขียนข่าวและบทความอย่างลึกซึ้ง ต่อมาเขาได้ย้ายไปทำงานในตำแหน่งบรรณาธิการที่นิตยสารกีฬาออนไลน์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาได้เข้าสู่วงการกีฬาอย่างจริงจัง

ในปี 2015 คุณ สรวิชญ์ ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมทีม UFABET ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายเนื้อหา (Content Manager) ด้วยความสามารถในการบริหารจัดการและความรู้ในวงการกีฬา เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น Editor in Chief ในปี 2018

ในตำแหน่งนี้ คุณ สรวิชญ์ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของ UFABET ให้มีความน่าสนใจและทันสมัยอยู่เสมอ เขาได้สร้างและบริหารทีมงานที่มีความสามารถในการผลิตเนื้อหาคุณภาพสูง ทำให้ UFABET เป็นที่ยอมรับในวงการ นอกจากนี้ เขายังนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการผลิตและเผยแพร่เนื้อหา ทำให้ UFABET มีความโดดเด่นในด้านการสื่อสารและการตลาดดิจิทัล

ด้วยความสำเร็จและผลงานที่โดดเด่น คุณ สรวิชญ์ ได้รับรางวัลบรรณาธิการยอดเยี่ยมจากสมาคมนักข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยในปี 2020 และได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้เชี่ยวชาญในวงการสื่อสารมวลชนว่าเป็นหนึ่งในบรรณาธิการที่มีความสามารถและมีวิสัยทัศน์

จุดเปลี่ยน

เขาสั่งสมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในวงการสื่อสารมวลชนด้านกีฬาฟุตบอลมาเป็นเวลา 8 ปี ก่อนจะตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกภาษาศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษา ผลงานวิจัยของเขาได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้ได้รับโอกาสร่วมงานกับ UFABET ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเดิมพันออนไลน์ชั้นนำในตลาดต่างประเทศที่มีการควบคุมอย่างถูกกฎหมาย

ด้วยความสามารถในการเขียนบทความที่มีคุณค่า ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และอธิบายการใช้งานได้อย่างชัดเจน ทำให้เขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับและความเชื่อถือจากผู้ใช้บริการในตลาดต่างประเทศ ในอนาคต เขามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการและเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้แบรนด์เป็นที่นิยมและแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคเอเชีย ในประเทศที่อุตสาหกรรมนี้ได้รับการรับรองตามกฎหมาย

นิสัยและความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม

สรวิชญ์ ธนพัฒน์ปัญญาพนต์ เป็นผู้นำที่มุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบสูง เขามีความคิดสร้างสรรค์และรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทำให้สามารถนำเสนอไอเดียที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อทีมงานได้ดี ด้วยทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมและการบริหารจัดการทีมที่มีประสิทธิภาพ เขาสามารถสร้างบรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตรและสนับสนุนการพัฒนาทักษะของทีมงาน นอกจากนี้ เขายังมีวิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการทำงาน ทำให้ทีมงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย

การจัดการด้านการเงิน

สรวิชญ์ ธนพัฒน์ปัญญาพนต์ มีความสามารถในการจัดการด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการวางแผนการเงินระยะยาวและการบริหารจัดการงบประมาณอย่างรอบคอบ เขามีความรู้ในเรื่องการลงทุนและการออม และให้ความสำคัญกับการจัดการหนี้สินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ด้วยวิธีการที่เป็นระบบและการใช้เทคโนโลยีในการติดตามและวิเคราะห์ ทำให้เขาสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวได้อย่างดี

การบริหารและวางกลยุทธ์

สรวิชญ์ ธนพัฒน์ปัญญาพนต์ มีความสามารถในการบริหารและวางกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์อย่างละเอียดเพื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปได้ เขามีทักษะในการสร้างและนำทีมงานให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน นอกจากนี้ เขายังมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและขยายธุรกิจอย่างยั่งยืน ทำให้สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

เข้าใจในด้านธุรกิจและตลาด

สรวิชญ์ ธนพัฒน์ปัญญาพนต์ มีความเข้าใจในด้านธุรกิจและตลาดอย่างลึกซึ้ง โดยเขามักจะติดตามแนวโน้มตลาดและการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับกลยุทธ์ให้ทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เขามีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและตลาดเพื่อหาโอกาสใหม่ๆ ในการขยายธุรกิจ นอกจากนี้ เขายังมีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้า ทำให้สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ปริญญาโท

2009 - 2010

Graduate Degrees

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล

ปริญญาตรี

2005 - 2008

Undergraduate Degrees

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มัธยมศึกษา

1999 - 2004

High School Education

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน : หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ประถมศึกษา

1993 - 1998

Elementary School

โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) : หลักสูตรแผนการเรียน English Program

Harvard

Business Management

Membership ID : 19485

UPenn

Financial Management

Membership ID : 2541

2020 - ปัจจุบัน

CEO UFASCR

ผู้บริหารเครือ UFABET UFASCR ทั้งในปรัเทศไทยและต่างประเทศ

2012 - 2020

Project Manager

ผู้จัดการนโยบาย วางแผนและการตลาดที่เว็บไซต์เครือ UFASCR

2010 - 2012

Junior Apprentice

เดินทางไปทำงานที่ Casino at Bellagio ลาสเวกัสที่ อเมริกา ศึกษาระบบการทำงานของคาสิโนระดับโลก